bus auto fiets
Menu

Over het plan

Op deze pagina lichten we het (ontwerp)bestemmingsplan van Hemelrijk Puiflijk toe. Zo weet je in grote lijnen waar het plan staat en lees je hoe we met dit nieuwbouwproject een fijne leefomgeving creëren waar jij straks misschien wel heerlijk woont!

Bestemmingsplan en planning

Ontwerpbestemmingsplan

Het college van B&W van de gemeente Druten heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Hemelrijk Puiflijk. Goed nieuws, want dit is een belangrijke stap in het ontwikkelproces van dit nieuwbouwproject. In het ontwerpbestemmingsplan zijn concrete kaders van het plangebied omschreven waarbinnen wij de woningen zullen ontwikkelen. Zo staat in het plan onder meer de voorlopige schetsverkaveling van Hemelrijk Puiflijk (zie onderstaande afbeelding). Op de schets is goed te zien dat de wijk een ruimtelijke opzet krijgt, met veel is voor groengebieden om de woningen heen.

De planning

De beoogde planning is dat in oktober/november het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld, zodat we in het eerste kwartaal van 2022 in verkoop kunnen met Hemelrijk. Uiteraard wordt deze planning steeds concreter zodra we dichter bij de start verkoop komen. Wil je dit nieuws als eerste ontvangen? Zorg dan dat je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Als je de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wilt inzien, dan kun je het hier terugvinden. Het volledige bestemmingsplan kun je t.z.t. via ruimtelijkeplannen.nl inzien. Vragen over het plan? Via het contactformulier op de contactpagina kun je deze stellen.

Stedenbouwkundig plan

Een belangrijk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan is het stedenbouwkundig plan. Hierin zijn alle ruimtelijke elementen van Hemelrijk Puiflijk weergegeven (zoals de woningkavels, groen en water, wegen en parkeerplaatsen).

We kijken bij het stedenbouwkundig plan goed naar de verschillende omgevingsaspecten, om zo met Hemelrijk Puiflijk een prettige leefomgeving te creëren waar toekomstige bewoners veilig en plezierig kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Goede aansluiting bij de bestaande bebouwing en omgeving. In 2020 organiseerden we een informatiebijeenkomst waarbij geïnteresseerden konden meedenken over de invulling van Hemelrijk. Zo kon worden aangeven welke architectuurstijl de voorkeur heeft (dorps, landelijk of eigentijds). Dit kon ook via de online enquête op deze website worden doorgegeven. Deze informatie gebruiken we om woningen te realiseren die goed aansluiten bij de wensen van de toekomstige bewoners en bij de omgeving. Verder zijn de woningen niet gericht naar de naastgelegen voetbalvelden, zodat mogelijke overlast wordt voorkomen;
  • Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Doordat er één toegangsweg via de Koningsweg is, blijft het overzicht in de bocht aanwezig;
  • Actuele wet- en regelgeving. De woningen voldoen straks aan de laatste wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent BENG (bijna energieneutraal). Dit betekent dat de woningen goed geïsoleerd zijn, voorzien van zonnepanelen en de laatste duurzaamheidstechnologieën die zorgen voor een energiezuinige woning en dus lage energiekosten;
  • Groengebieden en parkeergelegenheid. In het plan is veel aandacht voor groen in de wijk, zoals zichtbaar op de schetsverkaveling. Ook toetsen we vanuit het beleid van de gemeente voor het aantal parkeerplaatsen of hieraan wordt voldaan.

De woningen

Met Hemelrijk Puiflijk realiseren we maximaal 68 woningen, waarvan circa:

  • 30% sociale huur of koop;
  • 30-35% onder de NHG-grens;
  • 35-40% boven de NHG-grens.

Aan de Puiflijkse (westelijke) zijde komen twee-onder-een-kapwoningen. Als blijkt dat er veel vraag is naar levensloopbestendig wonen, dan zal een deel van deze woningen in levensloopbestendige variant worden aangeboden. Via deze enquête kun je onder meer aangeven of jij interesse hebt in een levensloopbestendige woning.

De woningen aan de Koningsweg (noordzijde) zijn gesitueerd met de voorzijde naar de weg. Op deze manier wordt de weg verfraaid met mooie gevels en ontstaat er een gevarieerd en aansprekend straatbeeld. In het midden van het plan komt een groen hof, ter stimulatie van een hechte leefomgeving en voor een mooi groen uitzicht vanuit de woningen. Ook is er in het plan rekening gehouden met zichtlijnen naar het zuiden, zodat er een fraaie doorkijk ontstaat naar het glooiende natuurlandschap dat daar is gelegen.

Klik hieronder om meer te lezen over de prachtige, natuurrijke omgeving van Hemelrijk Puiflijk!

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe