bus auto fiets
Menu

Ontwikkelproces van een nieuwbouwproject

Voordat een nieuwbouwproject daadwerkelijk in verkoop gaat, is er aan “de achterkant” al heel veel gebeurd ter voorbereiding op de verkoop. Op deze pagina gaan wij in op het ontwikkelproces dat plaatsvindt aan de achterkant. 

Wat gebeurt er "aan de achterkant"?

Een nieuwbouwproces begint doorgaans met een leeg stuk agrarische grond of een binnenstedelijke (reeds bebouwde) locatie waar de wens staat om te ontwikkelen. Hieronder zie je het ontwikkelproces van een nieuwbouwproject schematisch weergegeven en gaan we in op de verschillende stappen. 

Wil jij ook wonen op deze locatie?

Blijf op de hoogte!
nieuwbouw-wens-1064x708.jpg

De wens

Het startpunt van een nieuwbouwproject begint zoals gezegd met de wens om een nieuwbouwproject te ontwikkelen op een bepaalde locatie. Deze wens ontstaat aan onze kant omdat we merken dat er vanuit de markt behoefte is aan woningen. We willen uiteraard niet met vrije kavels, woningen of appartementen blijven zitten die we niet verkocht krijgen. Jouw behoefte is dus ons startpunt en op basis daarvan gaan we acquireren. Maar wat houdt dit acquireren in “ontwikkelland” precies in?

Van wens naar locatie

De grond

Acquisitie heeft te maken met het kopen van de grond om te kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende variaties mogelijk, waarbij de volgende 2 situaties vaak voorkomen:

  • We worden volledig eigenaar van een stuk grond (kaal of reeds bebouwd) door dit te kopen van een particulier, een boer of een gemeente;
  • We worden gedeeltelijk eigenaar van de grond (kaal of reeds bebouwd), maar delen het eigenaarschap met bijvoorbeeld een gemeente, corporatie of een andere projectontwikkelaar. Iedereen heeft een stuk grond in een aansluitend gebied en er wordt gezamenlijk ontwikkeld.

Bestemmingsplan

Voor beide variaties geldt in ieder geval dat er op de grond in de meeste gevallen niet direct (gesloopt en opnieuw) gebouwd mag worden, omdat er een andere “bestemming” op zit in het huidige bestemmingsplan van de betreffende gemeente.

Wat gebeurt er nog meer?

Bekijk de vervolgstappen
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe