bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Architect aan het woord

30 november 2021

We spraken uitgebreid met John van Dijk van MTB Architecten, verantwoordelijk voor het mooie ontwerp van de woningen van Hemelrijk.

Gunstig gelegen woningen
Een mooie ligging voor de woningen was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van Hemelrijk, vertelt John. “Met de opdrachtgever en de stedenbouwkundige van de gemeente is een stratenpatroon ontworpen waarbij alle woningen een gunstige ligging hebben en de straten mooi aansluiten op de omgeving. Twee belangrijke zicht-assen naar achteren zijn open gelaten. Daarnaast zijn er woningplattegronden uitgezocht die aansluiten op de verkaveling en een goede woonkwaliteit bieden."


John van Dijk - architect en een van de eigenaar-directeuren van MTB Architecten

Traditionele architectuur in een eigentijdse vertaling
Op basis van de ligging van de woningen bepaalde John de best passende architectuur. “De gekozen architectuur is bij alle woningen geïnspireerd op een traditionele architectuurstijl, maar wel steeds in een eigentijdse vertaling. Voor sommige woningen betekent dit: het benadrukken van de verticaliteit van de ramen door donkere rollagen boven de ramen. Bij andere woningen is gekozen voor horizontale banden van rollagen, kaders om de ramen of gevelstenen in een afwijkende kleur. In de architectuur van de woningen heb ik Hemelrijk in 3 gedeelten ontworpen:

  1. De rijwoningen langs de Koningsweg hebben een gevarieerd uiterlijk gekregen, met verschillende raamindelingen, gevelstenen en metselwerkverbanden. Hiermee zetten ze de levendigheid door van de bestaande woningen verderop langs de Koningsweg;
  2. De twee-onder-een-kapwoningen aan de westelijke zijde sluiten aan op Puiflijk en hebben daarom, in die dorpse sfeer, ook een gevarieerde uitstraling gekregen met verschillende raamindelingen, gevelstenen en metselwerkverbanden.
  3. De overige woningen vormen samen echt een nieuwe buurt. Net zoals de omliggende uitbreidingswijken van Druten hebben de woningen hier een rustige, samenhangende en eigen architectuur gekregen. In dit geval een beige-bruine gevelsteen op de begane grond en, daar waar de verbijzonderingen van de dakvorm zitten, ook op de verdieping. En voor de rest op de verdiepingen een donkerbruine gevelsteen. Die verbijzonderingen heb ik steeds op de uiteinden van de straatwanden gelegd, als een soort hoektorens, waardoor de naast elkaar gelegen woningen samen een mooi geheel vormen.

Goed passend in de omgeving
Bij nieuwbouwprojecten is het een uitdaging om de woningen goed aan te laten sluiten bij de omgeving. Vanuit architectonisch oogpunt heeft John hier goed over nagedacht: “Hemelrijk sluit aan de westzijde aan op het oude Puiflijk. Een dorp dat, zoals het hoort, wordt gekenmerkt door een levendige afwisseling van stijlen, gevelsteen-kleuren en raamvormen. Dat heb ik daar, aan de westzijde, overgenomen. Aan de oostzijde sluit Hemelrijk aan op de uitbreidingen van Druten, met hun kenmerkende ingetogen en eenduidige materiaalgebruik en vormentaal. Daar sluit ik aan die zijde op aan. De Koningsweg tenslotte, vormt de verbinding tussen Puiflijk en Druten. Daar heb ik in de gevelstenen en raamvormen verbinding gezocht met de dorpse levendige bebouwing aan de Puiflijk-zijde, omdat de rijwoningen als straatwand al de verbinding met de Drutense woningen leggen. Zo voelt de route tussen Puiflijk en Druten heel natuurlijk als je over De Hoeven en de Koningsweg rijdt.”


Impressie van de Koningsweg die Puiflijk en Druten verbindt

Genietend door Hemelrijk lopen
John is trots op de variatie die hij heeft kunnen aanbrengen in de gevels van Hemelrijk, waardoor de wijk een aanprekende uitstraling zal krijgen: “Nieuwe technieken maken het mogelijk om zonder extreme kosten heel rijk gedecoreerd metselwerk te maken zoals dat in vroeger tijden gebruikelijk was, maar later vaak werd wegbezuinigd. Hemelrijk wordt een buurt waar je genietend doorheen loopt. De woningen zijn gevarieerd en de gevels zijn nergens saai. Telkens als je dichterbij komt vallen je extra details aan de gevels op. Soms zijn het gevelstenen die wat verder naar voren steken dan het overige metselwerk. Soms zijn het banden die een afwijkend metselpatroon hebben en misschien een andere voegkleur. Als architect heb ik ervan genoten om eindelijk weer eens vakmanschap te kunnen laten zien in de gevels. Vakmanschap waar de toekomstige bewoners straks dagelijks van kunnen genieten. Van de projecten die ik ontwerp, lijkt Hemelrijk me echt aantrekkelijk wonen. In heel comfortabele energiezuinige woningen, in een rijke architectuur en met het prachtige landschap van het Land van Maas en Waal naast de deur.”

Via deze website en de nieuwsbrief van Hemelrijk houden we je op de hoogte van Hemelrijk Puiflijk. De huidige planning is dat de woningen in het eerste kwartaal van 2022 in verkoop gaan. Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief om het nieuws over dit mooie project direct in je mailbox te ontvangen!

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe